"Ik zag hen gaan door de schemering der tijden,
De kinderen met zonneogen van een wonderbare dageraad,
Machtige barrièrebrekers van de wereld,
Architecten der onsterfelijkheid,
Hun lichaam stralen met het licht van de Geest,
Dragend het magisch woord, het mystieke vuur,
Dragers van de Dionysuskelk der vreugde."


Sri Aurobindo

"Ik word wat ik zie in mijzelf.
Alles wat de gedachte in mij suggereert, kan ik doen;
alles wat de gedachte in mij openbaart, kan ik worden.
Dit zou het onwrikbare geloof moeten zijn van de mens in zichzelf,
omdat God in hem woont."

Sri Aurobindo, grondlegger van de Integrale Yoga

"Ware volkomenheid lijkt onvolkomen,
toch is dat al volkomenheid op zich.
Ware volheid lijkt leeg,
toch is het volledig aanwezig.

Het ware recht lijkt krom.
Ware wijsheid lijkt dwaas.
Ware kunst lijkt geen kunst.

De Meester laat dingen gebeuren.
Ze neemt alles zoals het komt.
Ze doet een stap opzij
en laat de Tao voor zich spreken."

De Tao Te Ching, vrij vertaald 'Het Boek van de Weg' is een eeuwen oude, tijdloze gids over de levenskunst, geschreven door Lao Tzu. Zijn hoofdfiguur, de Meester, leeft in harmonie met de Tao, de onherleidbare essentie van het universum.  Als we ons eraan overgeven, zoals de Meester ons leert, voelen we ons heel.

We are all here for a purpose,
with a purpose.
If we live it, we're happy, shining and our life 'streams'
If we're not,
we find obstacles, roadblocks and difficulties.
What is your choice,
today? Tomorrow?
For eternity?